MÁY IN PHUN DATE DOMINO A120 Máy in phun date Domino In từ 1-3 dòng , phù hợp cho mọi ngành nghề, Dược Phẩm, Thực phẩm, Mỹ phẩm, vv cần in ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô, qui cách ,...
0_CATALO-A120.pdf
  • In từ 1-3 dòng 
  • Tốc độ max; 148/phút ( tùy vào số dòng in)
  • Ma trận in :5x5 ; 7x5 ; 9x6 ; 16 x10
  • Chức  năng in : In ngày sản xuất, hạn sử dụng, số Lô, ca, qui cách, số đếm tự động
  • In trên mọi bề mặt sản phẩm
  • Tự động vệ sinh đầu in 
  • Có bộ phận tăng nhiệt trên đầu phun giúp cho đầu phun hoạt động ổn định khi nhiệt độ môi trường thay đổi
Hotline (028)-62600789