Máy in ruy băng nhiệt Domino V220i In Ngày , tháng,. In số, in văn bản, Logos, bar code 2D, 1D

Quickstep: Duy nhất chỉ có tại Domino, Vận hành như một máy tính chủ, điều khiển nhiều máy thông qua mạng nội bộ

Dancing Arm: Giúp ruy băng luôn căng, tránh lỗi đứt ruy băng trong khi in

Hotline (028)-62600789